Menu

Beton towarowy

Beton towarowy

Specjalistyczny beton towarowy produkowany w klasach od C6/7,5 do C20/25.Najczęściej stosowany przy wylewce stropu, fundamentach i innch pracach szalunkowych.

Elementy ścienne

Elementy ścienne

Wykorzystywane są do wznoszenia ścian fundamentowych pomieszczeń i budynków , murów, konstrukcji masywnych, konstrukcji podziemnych pod warunkiem całkowitego zabezpieczenia wyrobu przed penetracją wody i działaniem czynników atmosferycznych.

Betonowe elemnty stropu

Betonowe elemnty stropu

Wykorzystywane są do wznoszenia ścian fundamentowych pomieszczeń i budynków , murów, konstrukcji masywnych, konstrukcji podziemnych pod warunkiem całkowitego zabezpieczenia wyrobu przed penetracją wody i działaniem czynników atmosferycznych.

Studzienki betonowe

Studzienki betonowe

Wykorzystywane są jako elementy studni chłonnych (odprowadzenie wód opadowych), zbiorników na nieczystości, szamb, słupów fundamentowych, oraz jako przepusty dróg transportu rolnego.

Płyty chodnikowe

Płyty chodnikowe

W zależności od projektu i zapotrzebowania element stosowany jest jako utwardzenie placów, parkingów, podjazdów i podejść do posesji. Chętnie wykorzystywane przez ogrodników na alejki.

Studnie telekomunikacyjne

Studnie telekomunikacyjne

Studnie kablowe przeznaczone do kanalizacji 1 - otwoerowej.

Krawężniki, obrzeża

Krawężniki, obrzeża

Wykorzystywane są jako konstrukcja oporowa dróg, parkingów, oddzielająca np. chodnik od pasa zieleni.

Płyty drogowe

Płyty drogowe

W zależności od projektu i zapotrzebowania element stosowany jest jako utwardzenie placów, parkingów, dróg osiedlowych i transportu rolnego, jako tymczasowe utwardzenie placów budowy narażonych na duże obciążenia.

Betonowe ogrodzenia

Betonowe ogrodzenia

W systemowym połączeniu ze słupkami ogrodzeniowymi tworzą ogrodzenie betonowe pełne. Faktura zewnętrzna imituje kamień. Konstrukcja w celu nadania estetyki może występować w dowolnej kolorystyce wg życzenia klienta.

Systemy kominowe

Systemy kominowe

Nowoczesne systemy kominowe do wszystkich rodzajów paliw. Obecnie najlepsze rozwiązanie na rynku w atrakcyjne cenie!