Menu

Materiały specjalistyczne

Ścianka oporowa

Ścianka oporowa

Ścianka oporowa służąca do zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi, korygowania potoków.