Menu

Krawężniki, obrzeża

Krawężniki drogowe

Krawężniki drogowe

Wymiary:
100x25x15 cm

Deklarowana wytrzymałość:
> 25 N/mm2

Zastosowanie:
jako konstrukcja oporowa dróg, parkingów, oddzielająca np. chodnik od pasa zieleni