Menu

Krawężniki, obrzeża

Obrzeża chodnikowe

Obrzeża chodnikowe

Wymiary:
100x25x8 cm lub
100x20x6 cm lub
100x25x6 cm lub

Deklarowana wytrzymałość:
> >20 N/mm2

Zastosowanie:
jako konstrukcja oporowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oddzielająca np. chodnik od pasa zieleni