Menu

Krawężniki, obrzeża

Krawężniki drogowe

Krawężniki drogowe

Wykorzystywane są jako konstrukcja oporowa dróg, parkingów, oddzielająca np. chodnik od pasa drogowego.

Obrzeża chodnikowe

Obrzeża chodnikowe

Wykorzystywany są jako konstrukcja oporowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oddzielająca np. chodnik od pasa zieleni.

Korytko ściekowe półokrąg

Korytko ściekowe półokrąg

Półokrąg wymiary
0,50x0,20x0,08 m

Zastosowanie

Elementy betonowe służące do powierzchniowego odprowadzania wód opadowych. Są one doskonałym rozwiązaniem w budownictwie drogowym, umożliwiającym sprawne odprowadzanie do kanalizacji nadmiaru wody z ulic, chodników, placów, parkingów, podjazdów oraz ścieżek wokół posesji.