Menu

Elementy studni betonowych

Rury betonowe

Rury betonowe

Wymiary:
60x100 cm grubość ścianki 8 cm

Właściwości produktu:
Deklarowana wytrzymałość:
> 20 N/mm2 (B-20)
Produkt zbrojony 4 pierścienie 6fi

Zastosowanie:
jako elementy przepustów rowów melioracyjnych (odprowadzenie wód opadowych), zbiorników na nieczystości, szamb, słupów fundamentowych, oraz jako przepusty dróg transportu rolnego.