Menu

Krawężniki, obrzeża

Korytko ściekowe półokrąg

Korytko ściekowe półokrąg

Półokrąg wymiary
0,50x0,20x0,08 m

Zastosowanie
Elementy betonowe służące do powierzchniowego odprowadzania wód opadowych. Są one doskonałym rozwiązaniem w budownictwie drogowym, umożliwiającym sprawne odprowadzanie do kanalizacji nadmiaru wody z ulic, chodników, placów, parkingów, podjazdów oraz ścieżek wokół posesji.